Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Prawo lokalne >> Zarządzenia Burmistrza >> 2016

2016 Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaskarzew

pdf button Zarządzenie Nr OR.0050.1.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2016 roku.

pdf button Zarządzenie Nr OR.0050.2.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwrtym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2016 roku.

pdf button Zarządzenie Nr OR.0050.3.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla poszczególnych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łaskarzew w 2016 r.

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.4.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.45.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.5.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Łaskarzew

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.6.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.7.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2016 roku

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.8.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.9.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego - Programu " Rodzina 500 plus"

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.10.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do oddział przedszkolnego, dla którego organem prowadzącym jest Miasta Łaskarzew

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.11.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.12.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.13.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej gimnazjum, dla którego organem prowadzącym, jest Miasto Łaskarzew

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.14.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.15.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Łaskarzew na rok szkolny 2016/2017

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.16.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szcegółowych terminów dokonywania czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowdzonych przez Miasto łaskarzew na rok szkolny 2016/2017

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.17.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.18.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek gotówkowych stałych i jednorazowych pracownikom Urządu Miasta w Łaskarzewie

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.19.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego SPZOZ w Łaskarzewie za 2015 rok

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.20.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.21.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.22.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie upowaznienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.23.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie upowaznienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.24.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.25.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.26.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Publicznego Przedszkola "Leśny zakątek" w Łaskarzewie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.27.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierowników Miejskiej Biblioteki Publicznej i Domu Pracy Twórczej BAJKA w Łaskarzewie

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.29.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie okresowej zmiany godzin pracy Urzędu Miasta Łaskarzew

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.30.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.31.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.32.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie ul. Alejowa 23

 

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Eliza Mikusek
Created: 2016-01-21
Published by: Eliza Mikusek
Published: 2016-01-21 10:25:41
Visits: 3221
Changelog